Eind februari 2017 heeft het onderzoeksteam een email ontvangen van een onbekend persoon die aangaf over belangrijke informatie te beschikken. Deze persoon noemde zich Volf en gaf aan een organisatie genaamd Jus Gentium te vertegenwoordigen. Jus Gentium betekent “volkenrecht” in het Latijn. Volf schrijft in zijn mail dat het Nederlandse opsporingsonderzoek niet objectief is, dat Nederland samen met de JIT-partners de waarheid wil verbergen en dat hij over belangrijke informatie beschikt waardoor ‘de waarheid’ wel boven tafel zou komen. Het zou het recht zijn van het volk om die waarheid te horen.

 

De informatie die hij in zijn bezit had zouden documenten zijn die de politieke systemen in zowel het Oosten als het Westen zouden laten ‘exploderen’. Volf wilde deze documenten aan ons verstrekken, mits wij akkoord zouden gaan met bepaalde financiële voorwaarden. Als wij niet akkoord gingen dan zou hij alle documenten vóór 4 maart 2017 aan alle nabestaanden toesturen.

Ook gaf Volf aan dat hij volledig geïnformeerd was over Orion en Delfin en dat het geen zin had te trachten hem te traceren. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, zond hij een aantal documenten mee. Het ging om een aantal afbeeldingen, audiobestanden en een te downloaden bestand. Dit laatste was een ‘rapport’ van 97 pagina’s in de Russische taal. In het ‘rapport’, dat 82 foto’s bevatte, werden alternatieve scenario’s beschreven.

Geen nieuwe inzichten

Alle meegezonden informatie is onderzocht. De informatie in relatie tot MH17 was al bekend bij het onderzoeksteam. De overige informatie bleek niet relevant voor de waarheidsvinding. Ook het gros van de foto’s was al bij het onderzoeksteam bekend. De foto’s waren onder andere afkomstig van Almaz Antay, publicaties aangaande een Russische persconferentie en Bellingcat. Een aantal foto’s was onbekend, maar deze leverden geen nieuwe inzichten op ten opzichte van de al bekende feiten.

Uit onderzoek is gebleken dat Volf zijn berichten heeft verstuurd via het mobiele netwerk van de Russische Federatie.

Lastige beslissing

Op 3 maart 2017 heeft het onderzoeksteam een email naar de nabestaanden gestuurd om hen te informeren dat zij mogelijk benaderd zouden worden. Fred Westerbeke, hoofdofficier van Justitie. “De beslissing om de nabestaanden te informeren was een lastige. Het JIT laat zich niet chanteren. Maar wij wisten niet met wie we te maken hadden en konden dus lastig inschatten in hoeverre de beslissing om niet in te gaan op financiële voorwaarden daadwerkelijk zou leiden tot het benaderen van nabestaanden. We wilden daarin geen enkel risico nemen, maar wilden tegelijkertijd geen onrust veroorzaken.”

Op 14 maart 2017 heeft de politie de afzender laten weten dat het rapport geen relevante informatie bevatte voor de waarheidsvinding. In reactie daarop heeft Volf laten weten dat het onderzoeksteam het dossier te vroeg heeft gesloten. Volf gaf aan dat hij op de vooravond van de Nederlandse verkiezingen de nabestaanden, ‘rechtse partijen’ in Nederland en een aantal andere landen documenten zou sturen die het onderzoeksteam niet zou hebben en ook nooit zou krijgen.

Tot op de dag van vandaag heeft het onderzoeksteam geen aanwijzingen dat de nabestaanden daadwerkelijk zijn benaderd en documenten hebben ontvangen.