Derde Expertmeeting

Na de zomer komen alle forensische experts van de JIT-landen bijeen om de resultaten van het gezamenlijk uitgevoerde onderzoek te analyseren en interpreteren. De conclusies die daaruit kunnen worden getrokken dragen bij aan het bewijs. De Nederlandse forensische opsporing organiseert deze derde ‘expertmeeting’.

Vervolging

Nationale en internationale partners werken samen aan de juridische voorbereidingen van de verschillende vervolgingsmogelijkheden: aanvullende regelgeving staat in de steigers. De beslissing over de plaats en manier waarop de vervolging het best plaats kan vinden, wordt genomen door de JIT-landen gezamenlijk. Hierover vindt nog internationaal overleg plaats.

logo JIT MH17

Over het JIT

In het JIT werken politie en justitie van Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland samen aan de opsporing van verdachten. Het doel van het onderzoek is zo hard mogelijk bewijs te vergaren dat voor iedere rechter, in welk land dan ook, stand houdt. Meer informatie: http://www.om/mh17  en http://www.politie.nl/mh17