Foto ANP Robin van Lonkhuijzen

Fred Westerbeke Hoofdofficier van Justitie Landelijk Parket/ Coördinator van het Joint Investigation Team
Wilbert Paulissen Hoofd Landelijke Recherche Politie

Op 24 mei 2018 organiseerde het  JIT een persbijeenkomst waar het JIT een nieuwe conclusie heeft gepresenteerd en toegelicht: de BUK TELAR waarmee vlucht MH17 is neergehaald, is afkomstig van de 53e Anti Aircraft Missile Brigade van de Russische Federatie. Deze conclusie is gebaseerd op uitgebreid onderzoek door het JIT dat onder meer in een animatie nader uiteen is gezet. Uit de reacties en steunbetuigingen van vele landen en organisaties die volgden in de dagen na de persconferentie, blijkt dat het onderzoek van het JIT zowel nationaal als internationaal nog steeds veel vertrouwen geniet.

Het internationale team, opererend vanuit Oekraïne en Nederland, blijft zich vol inzetten voor het ultieme doel: de ware toedracht van het neerhalen van vlucht MH17 achterhalen en hen die daarvoor verantwoordelijk zijn, ter verantwoording roepen voor de rechtbank. Het JIT is nog niet klaar en gaat gestaag verder met het onderzoek. In dit verband melden wij dat ook de getuigenoproep van 24 mei 2018 weer tot nieuwe, bruikbare tips heeft geleid, die verder worden onderzocht.  

In dit magazine presenteren we u geen nieuwe onderzoeksresultaten. Dat heeft alles te maken met de fase waarin het onderzoek zich op dit moment nog bevindt: hoe verder een onderzoek vordert, hoe groter de kans dat het delen van resultaten het onderzoek schaadt. Wel treft u een samenvatting van de afgelopen periode aan en besteden we in verschillende artikelen aandacht aan zaken met betrekking tot het onderzoek. Zo vertellen enkele leden van het onderzoeksteam waarom dit onderzoek zo anders is dan andere zaken en wat het onderzoek voor hen zo bijzonder maakt. Ook kijken we vooruit: als het Openbaar Ministerie besluit tot vervolging over te gaan, dan zal de zaak in het openbaar worden behandeld door een Nederlandse rechtbank. In een van de artikelen wordt een beeld geschetst van wat u zich bij een Nederlandse strafzitting moet voorstellen. En in een ander artikel wordt op hoofdlijnen uiteengezet wat uw rechten als nabestaande zijn tijdens een strafproces.

We hebben geprobeerd een informatief magazine samen te stellen. We realiseren ons dat veel van uw vragen nog niet beantwoord worden. We hopen echter dat we u hebben laten zien dat we er nog steeds alles aan doen om dat op termijn wel te kunnen. Wij houden daar alle vertrouwen in.

Fred Westerbeke en Wilbert Paulissen